• Program dela 2009

    Delo v AMD Kočevje se vrši na osnovi programa dela, plana prihodkov in odhodkov in po nalogah, ki jih določa UO. V 2009. letu […]