Članstvo

Zakaj postati naš član?

Ker vam nudimo širok nabor kvalitetnih storitev na enem mestu ter omogočamo mnoge ugodnosti in popuste tako v naših poslovnih enotah, kot tudi pri naših poslovnih partnerjih.

Smo tudi največji izvajalec pomoči na cesti in avtovleke v Sloveniji, naše osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje vaše mobilnosti!

Avto-moto zveza Slovenije je nacionalna avtomobilska zveza in združuje 79 avto-moto društev in avto-moto touring klubov v Sloveniji. Fizična oz. pravna oseba ne more biti član AMZS, lahko pa si fizična oseba oz. pravna oseba zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v posamezno društvo, ki je član AMZS. Kot član avto-moto društva v okviru Avto-moto Zveze Slovenije lahko uveljavljate številne ugodnosti.

Izbirate lahko med osnovnim članstvom, članstvom PLUS, članstvom PREMIUM in družinskim članstvo za vse kategorije.

Član – fizična oseba

Je upravičen do članskih ugodnosti za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katere koli fizične osebe. Če je vozilo v lasti pravne osebe, ki daje vozilo v finančni ali operativni leasing oz. najem, in član v prometnem dovoljenju ni vpisan kot uporabnik, mora član imeti pooblastilo leasing hiše o upravljanju z vozilom.

Članstvo ni prenosljivo na drugo osebo. Storitve na cesti so vezane na člana, tehnične storitve pa na vozilo v lasti člana.

Pravna oseba

Pri pravnih osebah veljajo članske ugodnosti za njihovo vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Pri pravnih osebah je ugodnost vezana na vozilo. Samostojni podjetnik ni pravna temveč fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zato se tudi včlani kot fizična oseba.

Član – samostojni podjetnik posameznik – s. p.

Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) lahko samostojno izbere ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana – fizično osebo. V tem primeru se račun glasi na fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot samostojni podjetnik posameznik, velja članstvo za pravno osebo in prejme račun, ki se glasi na ime samostojnega podjetnika posameznika.

Sprememba članstva med letom med fizično osebo in samostojnim podjetnikom posameznikom ter obratno ni mogoča.

Ob plačilu članarine prejmete člansko kartico za obdobje petih let. Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti ni imel s seboj veljavnih članskih dokumentov in je za to storitev AMZS moral plačati, mora ob uveljavljanju povračila plačila priložiti izvirni račun, ki ga je za storitev plačal

 

Primerjava med kategorijami: Članstvo
PLUS
69.00 EUR
Osnovno
članstvo
40,00 EUR
NOVO !!!Članstvo PREMIUM 99,00 EUR
Ugodnosti v Sloveniji
brezplačna pomoč na cesti 3 x letno 3 x letno  3 x letno
brezplačen prevoz pokvarjenega vozila 1x letno 1x letno  1x letno
brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila – reševanje 2x letno 1x letno 2x letno
brezplačno prečrpavanje goriva ob napačnem točenju 1x letno  1x letno
nadomestno vozilo v primeru prometne nesreče ali kraje do 5 dni do 3 dni  do 5 dni
denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti    
brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali popust pri tehničnem pregledu * 1x letno
brezplačen postopek registracije novega vozila ali podaljšanje registracije vozila ali popust pri tehničnem pregledu ** 1x letno  1x letno
brezplačni preventivni pregled vozila 2x letno 2x letno  2x letno
prejemanje Motorevije  10x letno   10x letno  10x letno
popusti pri tehničnih pregledih in storitvah v PE AMZS  
brezplačno tehnično in pravno svetovanje  
Show your CARD! (Pokaži kartico)  
Reševalna karta  
Privarčujte z AMZS!    
Popust pri tečaju varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje*** 30% popust 20% popust  30% popust
Članske ugodnosti v tujini
brezplačna pomoč na cesti
prevoz vozila v tujini do 250 EUR  do 250 EUR
prevoz v prometni nesreči
poškodovanega vozila iz tujine
do 1.500 EUR  do 1.500 EUR
prevoz pokvarjenega vozila iz tujine do 1.500 EUR  do 1.500 EUR
zagotovitev nadomestnega voznika do 500 EUR do 500 EUR
nepredvidena prenočitev v tujini do 200 EUR  do 200 EUR
kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 EUR  do 300 EUR
AMZS kredit v sili do vrednosti 1.000 EUR  do vrednosti 1.000 EUR
Zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini ter zavarovanje odgovornosti v tujini velja samo za Članstvo PREMIUM 
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
Stroški potrebne zdravniške oskrbe

  • od tega stroški prevoza
do 20.000 €do 5.000 €
Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini 50 € na dan, skupaj največ 1.000 €
Zavarovanje odgovornosti do 25.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari razen za:

  • denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.
    • če pa so v zaklenjenem hranišču
  • umetniške predmete in zbirke
  • prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine
do 400 €do 75 €do 250 €

do 75 €
do 250 €

Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 €
Družinsko turistično zavarovanje v tujini*****
OPOMBE
* 1-krat letno postopek podaljšanja registracije vozila, če član v enoti AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil pri tehničnem pregledu.
** 1-krat letno postopek nove registracije vozila, če član v enoti AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče), uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu.
*** Popust ne velja za zakonsko predpisane programe.
**** Ponudbe preverite pri vašem društvu, ki je navedeno na vaši članski kartici.
***** Zavarovanje velja v sklopu članstva Premium z vključenim zavarovanjem za družinske člane (članstvo z vključenim zavarovanjem za družinske člane znaša 106 EUR) in vključuje vse družinske člane, ki živijo na istem stalnem naslovu člana Premium (zakonec ali izvenzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oz. do 26. leta starosti, če se šolajo).

 

Cenik članskih kategorij
Članska kategorija Letna članarina
osnovno članstvo 40,00 EUR
osnovno članstvo – družinsko članstvo 20,00 EUR
članstvo PLUS 69,00 EUR
članstvo PLUS – družinsko članstvo 49,00 EUR
članstvo za invalide 24,00 EUR
članstvo AMZS START 15,00 EUR
NOVO!!! – članstvo Premium 99,00 EUR
NOVO!!! – članstvo Premium z vključitvijo družinskih članov v zavarovanje 106,00 EUR

 

Podrobne ugodnosti članstva preverite na  Ugodnosti AMZS

 

dyerware.com