Kdo smo60 let delovanja
AVTO-MOTO DRUŠTVA KOČEVJE

1946-2006

1946


Ob izbruhu druge svetovne vojne je bilo Kočevje zasedeno od okupacijskih sil, kočevski Nemci so prodali svoje imetje italijanski družbi Emona in se izselili, Kočevje pa je bilo večkrat bombardirano, razrečeno prebivalstvo je konec vojne dočakalo 4. maja 1945. 45 % zgradb je bilo uničenih in kljub pridnosti prebivalstva ruševine še po enem letu niso bile odstranjene

V takih razmerah je Ivan Valič zbral okoli sebe zanesenjake, ki so na vojno trofejnih motorjih priredili prve hitrostne dirke motoristov. Istočasno pa so pričeli šolati bodoče voznike motornih vozil. Vse to se je dogajalo v sestavi »Ljudske tehnike«, leta 1949 pa je Avto-moto zveza Slovenije izdala odločbo, s katero je AMD Kočevje postalo njen sestavni del.

1946-2006


30-letnico je društvo proslavilo v Šeškovem domu v nabito polni dvorani. Sceno je izdelal prof. Ivan Bruder, za celotni program je poskrbel prof. Miloš Humek, zbrane pa je nagovoril Bruno Ciglič.

Tudi 40-letnico smo proslavili s tovariškim srečanjem. Govor je imel tedanji predsednik Stanislav Levstik.

Ob 50-letnici, ko je bil predsednik društva Jaka Lavriša so bila podeljena društvena priznanja vsem še tedaj živečim predsednikom društva, policiji SPV občine Kočevje in zaposlenim v društvu.

Na prehojeni šestdeset letni poti je imelo društvo vzpone in padce. Vrsto let je organiziralo moto-hitrostne dirke. Imeli smo najboljšo tekmovalno ekipo, po drugi stranipa je društvo zapadlo v veliko finančno krizo. Pod novim vodstvom predsednika Janeza Trošta je bila 1959. leta razpuščena tekmovalna ekipa, ustanovljena pa je bila internatska šola za nabornike – šoferje za JLA na vozilih, ki jih je zagotovil naročnik. V zimskem času pa smo vzgajali bodoče voznike motornih vozil na starešinski kader v vojašnicah Ribnica, Velike Bloke, Postojna, Radovljica, Cerkno itd. Vzgojenih je bilo nad 1400 voznikov. Uspešnost našega društva dokazuje tudi to, da so bila za nagrado vsa vozila (poltovornjaki) prenesena v last našega društva.

Po opustitvi motornih dirk je društvo prešlo predvsem na terensko ocenjevalno vožnjo, prometno varnostni vzgoji najmlajših po šolah in vzgoji kmetov na terenu.

Avto šola in prevoz bolnikov na dializo nam je prineslo kar precej finančnih sredstev, ki smo jih uporabljali za prometno preventivo naših članov in vseh drugih udeležencev v prometu. V šestdesetem letnem obdobju se je društvo dosledno držalo vseh zakonskih odločil in se je prilagajalo danim pogojem. Z novim zakonom o društvih ni bila dovoljena društvom pridobitna dejavnost in smo zato ukinili delovanje avto šolo, kot tudi prevoz bolnikov na dializo. Od takrat nimamo več zaposlenih, ampak delujemo na amaterski osnovi. Naš osnovni cilj je sedaj skrb za članstvo, saj imamo že nad 1000 članov, kar je glede na prebivalstvo, ki ga ima naša občina v vrhu Slovenije. Predvsem v prometni preventivi opozarjamo, kje se lahko izboljša in delujemo pri vzgoji prebivalstva, posebno pa še pri vzgoji mladih že od vrtca naprej.

V zadnjem desetletju se Avto-moto društvo Kočevje ukvarja s preventivno cestno prometno dejavnostjo, kjer so vključene vse oblike dela od pobud, predlogov, svetovanja, načrtovanja in izvedb preventivnih akcij. Interesna dejavnost društva je usmerjena v javni interes občanov in interes širše skupnosti.

AMD Kočevje je društvo, ki je z 14.02.2014 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu, na področju preventive in varnosti v cestnem prometu.

Statut AMD Kočevje 2013