Program dela za leto 2015

Na zboru članov, dne 18.02.2015 je bil sprejet naslednji Program dela za leto 2015.

Program dela 2015