Pregled števila članov 2014

Gibanje števila članov po letih in mesečno število aktivnih članov v letu 2014.

Analiza_Clanstvo_AMDKocevje