Hot! Program dela 2010

vrsta dejavnostinosilecsodelujočičas izvedbeopombe
1.Evidentiranje najnevarnejših prometnih točk z izdelavo fotografij in predlog ukrepovAMDdo oktobraJulij Rupnik
2.Priprava programa »NASELJE MOJA VARNOST«
-ocena vsaj ene »varne poti v šolo« in okvirni predlog ukrepov
-Invalidi v prometu: stanje, analiza in akcijski načrt
AMDAMD,
Društvo invalidov in drugi
avgustAnton Gašparac
Julij Rupnik
3.EURU TEST nekaterih prehodov za pešce in predstavitev rezultatovAMZS
AMD
2010Borut Nemanič
Vinko Zajec
4.EURO-RAP
NA CESTI PETRINA-ŠKOFLJICA
in predstavitev rezultatov v Kočevju
DRSC
AMZS
AMD
2010Andrej Cilenšek
Vinko Zajec
5.ŠOLSKE DELAVNICE za srednješolcesrednja šola Kočevje, AMD, zavod varna potmarecVinko Zajec
6.KOLESARSKI IZPITIAMD, ZŠAM, PPjunijGorazd Kužnik
7.VAROVANJE OTROK NA POTI V ŠOLOZŠAM, PP,
AMD
september
8.SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČAMD, Zavod varna potZŠAM, Gasilska zveza itd.oktoberkoordinator:
Vinko Zajec
9.SODELOVANJE V PROMETNO PREVENTIVNIH AKCIJAH DRUGIH ORGANIZATORJEVdrugi organizatorjiAMD bo sodeloval v kolikor bo povabljen
10.PREVENTIVNI PREGLEDI MOTORNIH VOZIL PRED ZIMOAMZS baza Koč.AMDjeseniBranko Šaver
11.
25. EVROPSKO PROMETNO IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJE FIA priprava ekipe za predtekmovanje
AMDjunij, septemberVinko Zajec
Gorazd Kužnik
12.Zavarovanje odgovornosti za člane pri izvajanju preventivnih in drugih akcijah društvaAMDJožica Šerbec
13.Seznanjanje članstva z delovanjem društva (razpoznavnost AMD): internetna stran, sredstva obveščanja, informativna točka AMDAMD, AMZScelo leto
14.Sodelovanje z AMZS:udeležba v komisijah, na skupščini, v centru Vransko itd.AMDAMD, AMZScelo letozastopnik AMD, člani komisij itd.
15.DRUGO: ostale dejavnosti po potrebi, oz. po nalogu UOAMDAMDcelo leto