Vabilo na zbor članov

V A B I L O

na Zbor članov Avto moto društva Kočevje,

ki bo v sredo 24. 02. 2016 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

 

Predlagani dnevni red:

Izvolitev organov Zbora članov

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Letno poročilo
  3. Poročilo Nadzornega odbora
  4. Razprava po poročilih
  5. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa za 2016. leto
  6. Razno