Hot! Vabilo na Zbor članov AMD Kočevje

Na osnovi sklepa Upravnega odbora predsednik AMD Kočevje sklicujem

 Zbor članov AMD Kočevje,

ki bo v torek, 11. decembra 2012 ob 17.00 uri

v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj TZO 32a, 1330 Kočevje

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev organov občnega zbora:

2. Poročilo predsednika Upravnega odbora

3. Poročilo nadzornega odbora

4. Razprava po poročilih

5. Sprejem Statuta Avto-moto društva Kočevje

6. Sprejem »Pravilnika o priznanjih avto-moto društva Kočevje«

7. Razrešnica dosedanjim organom društva

8. Volitve organov društva za naslednje štiri letno mandatno obdobje

9. Razno

predsednik AMD Kočevje

Robert Somensary

Poročilo predsednika Upravnega odbora

REALIZACIJA PLANA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2012

statut AMD november 2012 ver3

Pravilnik o priznanjih december 2012 ver2